Search
Evropska sredstva ustvarjajo spodbudne podeželjske zgodbe
17.04.2015, 14:35    avtor: metka   vir: MKO    foto: Internet
Preberite še

S svežo finančno podporo iz Evrope se začel izvajati nov program za razvoj slovenskega podeželja za obdobje 2014–2020, v okviru katerega se bodo v kratkem odprli številni razpisi, ki jih ne smete zamuditi.
Slovensko podeželje, ki se srečuje s številnimi problemi in izzivi, visoko brezposelnostjo, nizko podjetniško aktivnost in nezadostno infrastrukturno razvitostjo, bo v naslednjih letih lahko tudi s pomočjo evropskih proračunskih sredstev uresničevalo svoje inovativne ideje in jih spreminjalo v najboljše zgodbe.Program razvoja podeželja (PRP) 2014 – 2020

V petek, 13. februarja, je Evropska komisija potrdila Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP) za Slovenijo. Za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni to dobrih 1,1 milijarde evrov, od tega skoraj 840 milijonov evrov iz proračuna EU.Glede na stanje kmetijstva, živilstva in gozdarstva ter vpetosti teh gospodarskih panog v dogajanje na podeželju in celotnem prostoru, se bo trajnostni koncept razvoja kmetijstva do leta 2020 razvijal s šestimi prednostnimi nalogami:

  • prpspodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in podeželskih območjih;
  • krepitev konkurenčnosti vseh tipov kmetijstva ter vitalnost kmetij;
  • spodbujanje organiziranosti živilske verige in upravljanje s tveganjem v kmetijstvu;
  • obnavljanje, ohranjanje in krepitev ekosistemov odvisnih od kmetijstva in gozdarstva;
  • spodbujanje učinkovitosti virov ter podpora premiku k nizkoogljičnemu in klimatsko prožnemu gospodarjenju v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju;
  • spodbujanje socialne vključenosti, zmanjšanje revščine in ekonomski razvoj podeželskih območij.

 

prp Sredstva Programa razvoja podeželja bodo namenjena na eni strani za izvedbo projektnih idej na podeželju- od naložb na kmetijah, v gozdarstvu, v živilsko predelovalni industriji, za povezovanje in sodelovanje, za izboljševanje kmetijskih zemljišč, sredstva bodo namenjena tudi za pomlajevanje nosilcev kmetij; na drugi strani pa je pomemben del sredstev namenjen skrbi za okolje preko kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, plačil za ekološko kmetovanje ter kot je bilo že zgoraj omenjeno preko plačil OMD.

 

Ste vedeli, da:

  • se Slovenija uvršča med podeželska območja, saj je 58,65 % ozemlja opredeljenega kot pretežno podeželska regija (pomurska, podravska, koroška, spodnjeposavska, notranjsko-kraška, goriška, jugovzhodna Slovenija), 41,63 % pa kot zmerno podeželska regija (zasavska, gorenjska, obalno-kraška, osrednjeslovenska, savinjska).

 

 
prp Torej, če imate dobro idejo, spremljajte novice Programa za razvoj podeželja, da ne zamudite razpisov in s tem priložnosti, ki vam lahko pomaga, da vaše ideje zaživijo.


Ravno sedaj poteka živahno oddajanje zbirnih vlog za vključitev v nove sheme kmetijsko okoljskih podnebnih plačil in ukrep OMD.

 

Z zapisu tega bloga me je spodbudila sobotna zgodba, ki sem jo slišala, na nedavnem izletu v Gorjance. To je le ena izmed številnih dobrih primerov praks, ki so bili sofinancirani iz Programa razvoja podeželja, ki se zaključuje. Najboljša novica je, da bodo dobre ideje in zgodbe, ki bodo pripomogle k izboljšanju biodiverzitet, stanju voda in tal, konkurenčnosti kmetijskega sektorja in socialne vključenosti ter lokalnega razvoja podeželskih območij, še naprej imele možnost za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
Obiščite tudi FB stran Lokalna kakovost, kjer vas informiramo in obveščamo o prednostih prehranjevanja z lokalno pridelano in predelano hrano.      

if (cook_3arh_referer) { _gaq.push(['_setReferrerOverride',cook_3arh_referer]); } if (cook_3arh_consent) {

}