Search
Kako velika je največja koruza?
28.03.2012, 22:23    avtor: Bea   vir: Bea    foto: Internet

O tem kaj je dobro za nas in kaj ne naj nam ne bi govorili drugi. To je samo naša odločitev. In če hočemo vedeti, kaj jemo, moramo zahtevati, da nam dajo možnost izbire. 
Dejstvo je, da smo že skoraj preveč odtujeni od našega vira. Od matere narave. Dejstvo je, da je naša rasa zelo inteligentna in sposobna. Dejstvo je, da nas naš ego včasih zaslepi in tako ne vidimo, da sami sebi škodimo.

O čem natančneje govorim? O genskem inženiringu.  Besedna zveza, ki se v zadnejm času vedno pogosteje uporablja med ljudmi, ki se bolj in bolj ozaveščajo o tem kaj jedo in kdo jim to hrano proizvaja ter na kakšen način.

Znanstveniki so bili dolgo časa čislani in postavljeni na piedestal, saj smo jim slepo verjeli. Normalno je, da zaupamo nekomu, ki posveti več deset let svojega življenja določeni stvari. Ravno tako kot se jaz spoznam na svoje področje, zaupam genskemu inženirju, molekularnemu biologu in svojemu avtomehaniku, da se spozna na svoje. O tem ni nobenega dvoma. Vsaj ga ni bilo do sedaj očitno.

Dvomiti smo začeli, ko smo opazili, da se določeni tako imenovani dosežki, niso ravno manifestirali kot pozitivni, saj je prišlo do anomalij in nenaravnega obnašanja organizmov, ko so začele določene stvari vplivati na zdravje človeka, živali ter konec koncev tudi na obnašanje rastlin.  In vse le zavoljo dobička velikih korporacij kot so zloglasni Monsanto, DuPont/Pioneer, Dow, Syngenta, Bayer, BASF.

To je vendar nedopustno, da industrija izkorišča napredek znanstvenikov iz komercialnih interesov! Za naša življenja gre.


RAZLIKA MED ŽLAHTNENJEM IN GENSKO TEHNOLOGIJO

Mnogo ljudi ne ve in ne razume, da gre za dva različna pojma, ki ju je dobro poznati vsaj v grobem, da bomo razumeli kaj se dogaja z našo solato in našim paradižnikom pri enem in kaj pri drugem postopku. 

Klasično žlahtnenje vse postopke genetskega inženiringa izvaja zgolj na posameznih vrstah in raziskuje možnosti, ki so načeloma že zasnovane v dednem materialu ene vrste živih organizmov.

Genska tehnologija pa posamezne gene ene vrste izolira, kar ji omogoča prenos in kombiniranje s katerimkoli drugim organizmom. 

To se v naravi nikoli ne bi moglo zgoditi, zato organizmi načeloma tudi na dolgi rok po vsej verjetnosti ne bodo zdržali teh anomalij in nenaravnega razvoja.


 

 

 

ZAKAJ SO ZAČELI PRIDELOVATI GSO?

Spet smo tam, kjer govori denar. Ker je še danes velika večina površin kjer rasejo GSO, v Ameriki, tam pa kot vemo gojijo rastline na ogromnih površinah, so zaradi izredno intenzivnega kmetijstva hoteli optimizirati pridelek s čim manjšim ekonomskim vložkom. Monokulture, ki se raztezajo na tisoče hektarih polj, je seveda težko obdelovati. Potreben je denar, čas, delovna sila, seme, gnojila, voda.

Seveda na eni strani genska tehnologija pomeni ekonomsko racionalizacijo, saj pridelajo več poljščin na velikih površinah, a ne smemo pozabiti tudi na okoljski ter socialni faktor. Tej kombinaciji treh faktorjev pa pravimo trajnostno kmetijstvo.  Ali po domače rečeno “Kaj ti bo koruza, če nimaš eura zanjo?”

Ker smo pozabili marsikaj, kar so nam zapustili predniki s svojim permakulturnim pristopom obdelave zemlje in ker mislimo, da smo pametnejši od naših prednikov, smo raje razvili koruzo, ki v sebi vsebuje strup za svoje naravne sovražnike kot, da bi namesto monokulturne pridelave, med to koruzo posadili še kakšno drugo vrsto, ki naravno odganja škodljivce ter hkrati še bogati zemljo z dušikom, ki ga moramo sedaj umetno dodajati. Pa se človek začne spraševati, če nismo slučajno malo zašli. Kot je rekla moja stara mama “Okoli varžeti v žep.” Kar bi pomenilo, da smo hoteli narediti nekaj, za kar je narava že zdavnaj poskrbela pa smo hoteli biti pametnejši od nje.

 

GSO V SLOVENIJI

"GSO je organizem, z izjemo človeka, ali mikroorganizem, katerega genski material je spremenjen s postopki, ki spreminjajo ta material drugače kot to poteka v naravnih razmerah s križanjem ali rekombinacijo.''
(Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi  (Uradni list RS 23/2005 UPB-1 in 21/2010))

V Sloveniji se gensko spremenjena živila skorajda ne pojavljajo. V kolikor se izvajajo kakršnikoli poskusi morajo biti le ti pod strogim nadzorom in seveda v kontroliranem okolju (rastlinjaku). Nekateri GSO se pojavljajo v proizvodnih obratih.  Vsakršno testiranje ali vnos  GS organizmov v okolje mora biti odobreno od najvišje inštitucije na državnem nivoju.  Za nadzor GSO skrbi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, s področjem GSO pa se natančneje ukvarja Portal za biološko varnost


Zloženka o gensko spremenjenih organizmih


V Sloveniji je dovoljeno gojiti le tiste organizme, ki so po EU in domači zakonodaji odobrene za tržno pridelavo. Po podatkih Portala za biološko varnost pridelave GSO v Sloveniji še niso zasledili. Lahko pa se z uvozom pojavijo v krmi in drugih izdelkih. Za pridelavo v EU ima zaenkrat dovoljenje le gensko spremenjena koruza. 

Pred kratkim so sprejeli tudi certifikat, ki naj bi preverjal in označeval izdelke, ki ne vsebujejo GSO. Zaenkrat ga je pridobilo šele eno slovensko podjetje. To je mlekarna Celeia.  Upajmo, da se mu pridruži še čim več slovenskih podjetij.

http://www.blog.uporabnastran.si/2012/03/27/mlekarna-celeia-kot-prva-v-sloveniji-s-certifikatom-brez-gso-brez-gensko-spremenjenih-organizmov/

 

V Sloveniji obstaja mnogo civilnih iniciativ in gibanj, ki nakazujejo da Slovenci nismo naklonjeni GSO. Eden izmed takih je Gibanje na področju GSO, kjer najdemo tudi seznam slovenskih občin, ki so se zavezale, k temu, da v svojih občinah ne bodo dovolile kmetovalcem pridelovati gensko spremenjenih organizmov.

http://www.gibanje.org/gso/index5.html

 

Navdihuje pa nas lahko tudi dejstvo, da v EU obstaja že nekaj držav, ki so na nacionalnem nivoju zavrnile kakršenkoli vnos ali proizvodnjo GSO. Ena izmed njih je ravno naša soseda Madžarska. Če bomo dovolj glasno zahtevali, se zna zgoditi, da tudi mi pristanemo na tej listi. Ne pozabite, da imamo ljudje veliko večjo moč, kot si jo upamo zavzeti.

 

IZOBRAŽUJMO SE SAMI

Največ kar lahko naredi posameznik je to, da se sam izobražuje in iz več različnih virov ter s konstruktivnim pristopom gleda na dotično tematiko. Obstajajo zagovorniki tako kot nasprotniki genske tehnologije in vsi vemo, da ima vsak zakaj svoj zato. Resnica ni nikoli črno-bela.

Zavzemite svoje stališče, naj vas ne vodijo drugi, ki jim boste samo slepo sledili. Tako smo že prevečkrat zašli iz poti.


 

 

if (cook_3arh_referer) { _gaq.push(['_setReferrerOverride',cook_3arh_referer]); } if (cook_3arh_consent) {

}