Search
Tujerodne invazivne vrste, tudi vam povzročajo preglavice?
17.07.2013, 07:15    avtor: Bea   vir: Ekologičen    foto: Internet
Preberite še

Tujerodne vrste so živali ali rastline, ki niso avtohtone na našem ozemlju in so bile sem prinešene namerno ali nenamerno. Kaj to pomeni za lokalno favno in floro si preberite v članku.
Tujerodna vrsta je vrsta, podvrsta ali takson nižje kategorije, ki je vnesena na območje zunaj njenega območja (pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti, oziroma območja, ki bi ga lahko dosegla z naravno disperzijo brez posrednega ali neposrednega človekovega vpliva. (vir: MKO)

 

Invazivna tujerodna vrsta je tujerodna vrsta, katere ustalitev in širjenje ogroža biotsko raznovrstnost (ekosisteme, habitate ali vrste) in/ali zdravje ljudi in gospodarstvo. (vir: MKO)

 

Največkrat se niti ne zavedamo, kako vnos invazivnih tujerodnih vrst vpliva na naše ekosisteme. To se lahko pokaže takoj, ali pa šele po nekaj letih. Zaradi globalizacije imamo v trgovinah na voljo nešteto uvoženih rastlin in živali, ki tukaj nimajo naravnega sovražnika, ki bi omejeval in vzdrževal enakomerno število populacije. Tako se lahko invazivne tujrodne vrste razširijo v nezaželjenem obsegu.

 

Japonski dresnik

Ena izmed zelo pogostih in problematičnih je rastlina, ki jo zagotovo vsi poznamo, če ne po imenu pa le na videz in to je japonski dresnik ali po latinsko Fallopia japonica. Navadno rase ob avtocestnih trasah in brežinah rek ter potokov. Razrašča se izredno hitro in ponavadi je izredno agresivna do drugih vrst, ki jih kmalu prerase. V Ljubljani poteka tudi projekt, kjer z namenom omejitve razraščanja izsekavajo in kopljejo korenine dresnika. Ponavadi vsako leto, preden se prične vegetativna doba. Ozaveščanje je pomembno, saj mnogi niti ne vedo kakšna je situacija. Več o projektu si lahko preberete na njihovem blogu in se tudi udeležite njihovih vsakoletnih akcij: Japonski dresnik - invazivna vrsta rastlin

 

Veliki pajesen

Med znanimi invazivnimi vrstami je tudi vsem poznani pajesen ali po latinsko Ailanthus altissima. Ker je izredno nezahtevna rastlina za vzdrževanje ga imamo pogostokrat na vrtovih ter parkovnih zasaditvah, problem pa se pojavi, ko se prične nekontrolirano razširjati po okolici. Ker je hitre rasti se z vetrom raznešena semena hitro primejo in novi poganjki so tu.


 

Rdečevratka

Med živalmi pa je invazivna tujerodna vrsta zagotovo vsem dobro znana rdečevratka. Problem je nastal, ko so neodgovorni lastniki pričeli želvice spuščati v jezera in reke, ker niso več hoteli skrbeti zanje. Takšno neodgovorno dejanje je pripeljalo do tega, da je v marsikaterem jezeru rdečevratka popolnoma nadvladala ostale vrste, saj tukaj nima naravnega sovražnika. Preden se torej odločite za domačo živalico, dobro premislite ali ste pripravljeni z njo živeti na dolgi rok.

 

 

 

 

Tigrasti komar

Sigurno ste že imeli bližnje srečanje s tem junakom. Pa ste se tudi vprašali, kako je sploh zašel sem iz Jugovzhodne Azije ter otočij zahodnega Pacifika in Indijskega oceana? So izredno prilagodljivi zato se jih je težko znebiti, najbolj učinkovit način je uničevanje habitatov v katerih se razvijejo ličinke, se pravi posode z vodo na vrtovih, ponjave, kjer se nabira voda in podobno. Tigrasti komar za razmnoževanje potrebuje zelo malo vode tako mu pride prav saka najmanjša lužica. Pri nas tigrasti komar na srečo ne prinaša bolezni, je pa njegov pik ravno tako nadležen kot pik navadnega komarja.

 

 

 

 

Torej naslednjič, ko boste v trgovskerm centru kupovali prelepe eksotične rastline ali se sprehajali v trgovini z živalmi, najprej pomislite ali ne bi bilo morda bolje, da se odločite za kakšno domačo avtohtono vrsto. Konec koncev e to tudi del naše dediščine in če je ne bomo prenašali naprej, kdove v kaj se bo naša deželica spremenila.

 

vir: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

if (cook_3arh_referer) { _gaq.push(['_setReferrerOverride',cook_3arh_referer]); } if (cook_3arh_consent) {

}