Search

O Zavodu Ekologičen

Sama ideja Ekologičen je inovativna, saj beseda ekologičen v slovenskem jeziku še ne obstaja. Mi smo jo skovali iz dveh besed ekološki in logičen. Ekologičen je torej vsak, ki v skladu s svojo logiko oziroma zavestjo deluje ekološko. Ekologičen je tisti, ki v skladu z zdravim razumom upošteva ekološka načela, kar pomeni, da živi in razmišlja ekološko ter kot upravljavec okolja, proizvajalec ali potrošnik deluje tako, da s svojim delovanjem ne ruši naravnega ravnovesja in ne škoduje svojemu organizmu.

Cilj Zavoda Ekologičen je spodbujanje zavedanja posameznikov o tem, kaj je na področju ekologije za njihovo življenje in življenje njihovih svojcev koristno, dobro in uresničljivo. Posamezniku pomagamo najti poti, da bo lahko v skladu s svojimi zmožnostmi uresničeval ekološka načela, ki vključujejo zdravo prehrano, skrb za svoje zdravje, druženje, bivanje v naravi, ohranjanje okolja in podobno. V posameznikovem razmišljanju je potreben premik, ki vodi v nov življenjski stil, medtem ko večja dodatna časovna in finančna vlaganja niso potrebna, kvečjemu se zmanjšajo. Ekološka povezanost posameznikov in njihov odnos do sebe in domačega okolja je ključ do ohranitve osebnega zdravja in slovenske krajine.

Obiskovalcem portala želimo ponuditi predvsem informacije s področja zdravega, kreativnega, nepotratnega oziroma finančno zmernega življenja, ki bo prijazen tudi do okolja. Redno bomo objavljali informacije in nasvete, predstavljali pa bomo tudi dobre ekologične zglede. S koristno informacijo lahko poskrbijo zase in naredijo nekaj dobrega za okolje. Dobijo lahko preproste ideje, ki jih vključijo v svoj življenjski stil. Ponudili bomo tudi možnost dvosmerne komunikacije, saj bodo obiskovalci lahko sodelovali tudi s svojimi komentarji na vsebine, lahko bodo svoj glas podali v kratkih anketah.

Sama informiranost in izobraženost  pa nista dovolj. Še bolj pomembno je aktivno sodelovati. To lahko storimo tako, da upoštevamo nasvete strokovnjakov. Pri tem se nam ni potrebno odreči udobju modernega sveta, saj lahko veliko storimo že z majhno spremembo naših navad. Na portalu smo v ta namen podprli nastastajanje doktorske dizertacije na temo vloge socialnih dejavnikov pri razvoju okoljske ozaveščenosti in spreminjanju okoljskega vedenja, ki jo pripravlja diplomirana geografinja Katarina P. Horvat. Vabimo vse obiskovalce spletne strani, da izpolnijo anketo in tudi tako prispevajo k raziskavi, ki bo imela pomemben doprinos k našemu okolju in slovenski znanosti. O tej tematiki bomo obiskovalce tudi redno in učinkovito informirali in izobraževali ter spodbujali k varčnem vedenju v gospodinjstvu s poudarkom na učinkoviti rabi električne energije, vode in zmanjšanja količine ter ločenega zbiranja odpadkov.

Na portalu ne želimo nikogar obsojati, ne želimo izražati nestrpnosti. Zavedamo se, da ima pravico do svojih odločitev in svojega načina življenja. Želimo le pokazati alternative in dobre zglede, da je mogoče živeti polno življenje, ne da bi ob tem ogrožali naravo. Lahko smo ustvarjalni in živimo kakovostno, pa ob tem ne rabimo biti potratni. Ker danes živimo zelo rutinsko, včasih nimamo priložnosti, da bi se dvignili višje in pogledali, kakšne možnosti so nam še na voljo. Na tem portalu želimo predstaviti različne kreativne možnosti življenja na višji kakovostni ravni. Zavedamo se namreč, da je človeštvo zelo napredovalo predvsem v tehnološkem razvoju, pri tem pa smo pozabili in zanemarili druge ravni, ki so za človeka prav tako zelo pomembne, če ne še bolj. Če želimo ohraniti svoje zdravje in zdravje planeta, moramo vsak trenutek težiti k temu, da postajamo modrejši in boljši. Kako to doseči in kakšen način delovanja, prehranjevanja, razmišljanja nam ustreza, mora najti vsak sam pri sebi. Da bi to dosegli se moramo povezovati in se tudi zabavati.

Vsakemu od nas je dano eno samo življenje in od nas je odvisno, kako ga bomo preživeli. Naše vsakodnevne odločitve nas oblikujejo. Prav tako imamo na voljo le en dom – naš planet.

if (cook_3arh_referer) { _gaq.push(['_setReferrerOverride',cook_3arh_referer]); } if (cook_3arh_consent) {

}