Boj za ustavnost in zakonitost

16.95

Zavod Fenomena: 3,5

Avtor, eden največjih strokovnjakov za ustavno pravo v Sloveniji, pravni filozof in publicist, avtor knjige Zapisi ustavnika v karanteni, ki je izšla jeseni 2020. Tokratna knjiga predstavlja zapise, ki so nastali med jesenjo 2020 in poletjem 2021. Kot človek, izmojstren je v branju, razumevanju in pojasnjevanju ustave in prava, je s svojim angažmajem v pomoč številnim državljanom Republike Slovenije.

Zgodovinsko in biologično nujno družbenokritični in filozofski premisleki za čas, ko so ideje – in mišljenje – potrebni kot kisik. In so most do zgodovinskega trenutka, ko bodo maske padle.

Ponudnik: Zavod Fenomena
Kategoriji: ,

Podrobnosti

Odločno zoper protiustavnost in nezakonitost je nujno potrebno družbenokritično besedilo za čas družbenih pretresov, strokovno utemeljeni premisleki o vidikih ustavnega prava, poudarjeno tistih, ki nas zadevajo kot državljane v obdobju epidemije, in – pomembno – o vidikih implementacije zakonov v prav tem obdobju, ki so neznosno protiustavni. Prinašajo kritični uvid v (ne)smiselnost obstoječega družbenega reda in premišljujejo možnosti grajenja boljšega jutri, kar je pospremljeno z dejavnim angažmajem pišočega. So filozofski premisleki za čas, ko so ideje – in mišljenje – potrebni kot kisik. In so most do zgodovinskega trenutka, ko bodo maske padle.

 

Dr. Andraž Teršek je intelektualec, aktivni državljan in kritik odločevalskih politik in praks. Slednjim nastavlja ogledalo z močjo argumenta, od česar odločno in odgovorno ne odstopa, zato je pogosto trn v peti tistih, ki so po moči in vplivu na vrhu družbene piramide. Bori se za dostojanstvo posameznika kot osebe – pred poniževanjem, žaljenjem in krivico. Terja in prevzema odgovornost. Upira se razčlovečenju človeka z golo birokracijo.

Avtor, eden največjih strokovnjakov za ustavno pravo v Sloveniji, pravni filozof in publicist, je zapise, objavljene v tej knjigi, spisal v času od jeseni 2020 do jeseni 2021.

 

Pregled vsebine 

Uvod: Gora je samo velika skala (dr. med. Biserka Meden)

Nurnberški kodeks (1947) 

Ljudje, ki se vedejo kot bogovi, niso bogovi, četudi imajo ta kompleks

Izjemno družbeno stanje in uradno nerazglašeno izredno stanje ali to ni ta naša razglednica

Esej o ustavni demokraciji

Strah in tesnoba ne smeta postati epidemija

Esej o treh ustavnopravno pomembnih zadevah

Kdo je sokrat?

»Javni psi čuvaji«

Miselni vzorec o socialni državi in politiki – ob dnevih socialne zbornice slovenije

Je označevanje ustavnega sodišča kot levega in desnega mit?

Prepričanost in prepričevanje volivcev: osnove psihologije politike

Kratkoročne prioritete države, njenih pravnih politik in »pravi čas«

Je državi vse manj mar za ljudi?

Predlog nove, skupne evropske definicije sovražnega govora in izrecne ter kategorične kazenskopravne prepovedi nacističnega pozdrava in vsakršne rabe simbolov nacizma in fašizma

Grobo kršenje pravic delavcev invalidov se nadaljuje in stopnjuje iz leta v leto

Odprto pismo ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Spoštujem ukrepe, uporabljam masko, razkužujem si roke …

Starševstvo, otroci in družina so ustavne kategorije – posebej varovane

Poskus nekaterih pravnih pojasnil in opozoril (ali ne otežujte si življenja – preveč)

O novem sklepu in odloku vlade rs glede nošenja mask

Preliminarno načelno pravno mnenje informacijske pooblaščenke glede vprašanj mask v šolah in ponujanja staršem v podpis izjav, ponujenih od vodstva šole

Memorandum za dostojanstvo človeka – kot osebe

Komentar odločbe ustavnega sodišča št. U-i-83/20: duh je nepovratno ušel iz steklenice

Ob interpelaciji ministra, ki pravno gledano ni več minister

O pomenu ustav (za ustavno demokracijo)

(Pravno) pismo ženski, ki želi obiskati svojega moškega

O 35. In 36. Členu ustave rs

Ustavnopravni komentar omejitve in prepovedi gibanja v državi in po državi – protiustavno

Še enkrat o pobudi za presojo ustavnosti 39. Člena znb in odloka vlade rs – morda zadnjič

Apel za ureditev sistemov prezračevanja – skrb za čiščenje zraka

Dostop do informacij glede zdravil in cepiv

Kje je meja?

Zakon je mogoče spremeniti tudi v politični manifest

Vse več vas hudi stiski ne zmore več kljubovati. Tako mi pišete. Razumljivo. Pričakovano. In vas je strah. Upravičeno.

Vse je prav in vse je narobe – vmes pa je človek in njegove dileme

O oddaji “premagajmo covid” – rtv slo 1.

‘Odgovorni’ so; vselej so tisti oni, ki so ‘odgovorni’

Ustava in ustavništvo: razlikovanje in utemeljitev pojma

Po pozitivnem testu za covid-19; potrpežljivo in brez strahu

Zadeva: Odgovor na pravno vprašanje o
(1) pravni obveznosti nošenja obraznih mask –
(2) z dodatkom problema »zraka«, »testov« in »diskriminacije na temelju ne/cepljenosti« –
(3) s poudarkom na »pozitivnih pravnih dolžnostih« glede varovanja zdravja 287

Memorandum o očitni in pravno nedopustni prisili ljudi v medicinske posege in o pravno prepovedanem eksperimentiranju z ljudmi

Spremna beseda: »Nič ni resnično, vse je dovoljeno.« (Rok Zavrtanik)

 

 

 

Odlomek

» Branje Ustave in njeno uresničevanje morata biti govorica Srca in ljubeče prizanesljiva pot k Drugemu, vez Človeka s Človekom, zadeva Svobode,  Dostojanstva in Človečnosti, okvir Demokratične Skupnosti.« – Andraž Teršek

»– Pišete mi o cenzuri in avtocenzuri v medijih.

– Pišete mi o enoumju in enosmernosti dela novinark in novinarjev, medijev, vseh.

– Pišete mi, da ne razumete, kaj in kdo je “globoka država”, konspirativec in antivakser. Tudi jaz ne vem in ne razumem.

– Pišete mi, da še vedno ne dobite pomirjujočih in prepričljivih strokovnih odgovorov in pojasnil od strokovnjakov.

– Pišete mi, da se v poplavi informacij ne zmorete več orientirati.

– Pišete mi, kako težko je na družabnih medijih ločiti med popolno lažjo in zelo verjetno resnico. Razumem, vem, soglašam. Zato je vse in vsem skupaj toliko težje.

– Pišete mi, da vam spodnese kolena, ko vas tudi tisti, ki jim sprva verjamete, da si prizadevajo za dobro in pravično, razočarajo z manipulacijami, zavajanji in lažmi.

– Nekateri celo razumete, da se tudi sam soočam z večino tistega, s čimer se soočajo drugi ljudje.

– Pišete mi o stalnih vabljenjih samo točno določenih zdravnikov in zdravnic na “zasliševalne razgovore” in o uvajanju “disciplinsko prekrškovnih postopkov” zoper njih.

– Pišete mi o “navodilih- ukazih” inšpektorjem, naj ljudi kaznujejo, strogo, za vsako, še tako banalno malenkost. Cilj: prisila v cepljenje.

– Pišete mi, da nenehnega plačljivega testiranja ne boste zmogli.

– Pišete mi, da ne razumete, zakaj se vas sili v eksperimentiranje, ki ne zagotavlja gotove varnosti in prisiljevalci ne prevzemajo pravne, osebne odgovornosti. Niti država objektivne. Pišete mi, da se vam ob tem ne dovoli uporabiti drugih metod, da se vam vsiljuje samo en ukrep, medicinski. In tega ne razumete, ne sprejemate.

– Pišete mi o pogojevanju prihoda na delo in tudi že o pogojevanju zaposlitve s cepljenjem. Ne enkratnim. Niti ne več s stalnim PCT. In tega ne razumete – zakaj, me sprašujete. Tudi jaz ne razumem.

– Pišete mi o objavah javnih izjav ljudi, ki niso zdravniki, a pozivajo k cepljenju. Sprašujete me, zakaj to počnejo. Sprašujete me, kaj imajo od tega – če niso zdravniki. Sprašujete, zakaj ONI pozivajo VAS, a niso zdravniki? Ne vem. Sprašujete me, zakaj taka vsesplošna ofenziva – kot še nikoli. Ne vem.

– Večina vas razume in prizanesljivo sprejme, da nimam odgovorov iz rokava in da ne morem pomagati.

– Sam ne pozivam k cepljenju in ne pozivam k necepljenju. To sem že večkrat pojasnil. Nekateri to razumete, prizanesljivo, drugi ne – od mene zahtevate, da zavzamem držo za ali proti. Ne bom.

– Pišete mi, da opažate, kako se začenjam braniti. Sprašujete me, zakaj se branim. Pišete mi, da se mi ni treba.

– Pišete mi o žaljivem obtoževanju in jezikovnem pripisovanju krivde za vse slabo tistim, ki se še niso cepili. In da tega ne razumete.

– Pišete mi o izjavah odločevalcev, da so za vse, kar je slabo in za vse, kar slabega sledi, krivi tisti, ki se še niso cepili in se še ne bodo. Četudi so zdravi. In da ogrožajo cepljene. Tega ne razumete, tako mi pišete. Tudi jaz tega ne razumem.

– Pišete mi, da ste slišali in brali, da so cepljeni nevarnejši necepljenim. Tega ne vem, nisem zdravnik, niti biolog, niti epidemiolog, niti naravoslovec.

– Pišete mi, da si ne upate tvegati, ker vas niso prepričali, da tveganja ni. In da se bojite zlasti za svoje bližnje in starše, ki so starostniki. Tudi jaz.

– Pišete mi, da so ljudje vsak dan tako ali drugače oškodovani in maltretirani, četudi niso ničesar zakrivili po veljavnem pravu: odločbe ustavnega sodišča, sodne odločbe, zakoni in podzakonski predpisi. Vem, da je res.

– Sprašujete me, zakaj pravna stroka in sodna veja oblasti to dovoli. Ne vem.

– Sprašujete me, kaj je še funkcija parlamentarne opozicije. Ne vem.

– Sprašujete me, če boste prisilno socialno izolirani, četudi boste zdravi, a se ne boste cepili. Skrbi me, da je odgovor pritrdilen.

– Pišete mi, da se vse manj prerekate ob ukazih glede mask in si jih zavoljo ljubega miru nadenete, ker vam tega ni treba trpeti več kot nekaj minut. Ker ne zmorete več. Povsem razumem.

– Pišete mi, da se vaša zaposlitev vse pogosteje in že množično pogojuje s PCT pravilom, pri tem pa se vam ne prizna test s slino. Ne razumete, zakaj. Tudi jaz ne.

– Pišete mi, da ne razumete molka pravne stroke. Tudi jaz ne.

– Pišete mi, da ne razumete, kaj je sploh še smisel in namen delovanja Urada varuha človekovih pravic. Tudi jaz ne.

– Pišete mi, kako gredo lahko vse eskapade in ekscesi s predsednikom države, premierjem, kategorično odstopljenim ministrom, neizvoljenimi kandidati za ustavno sodišče, izvoljenim ministrom… mirno, tiho mimo. Ne vem.

– Pišete mi, da ne razumete, kako lahko EU sprejme jasne uredbe, ki izrecno prepovedujejo sleherno diskriminacijo iz naslova cepljenja, praksa pa je drugačna.

– Pišete mi, da ne veste več, kaj kdo v parlamentu zastopa, koga zastopa in s kakšnim smotrom.

– Pišete mi, da ne razumete parlamentarnega dopusta, 45 dni, če so razmere vse bolj alarmantne.

– Pišete mi, da ne razumete oboroževanja v teh časih.

– Pišete mi o izrekanju in uvajanju karanten zdravim ljudem, na lažno prijavo anonimne osebe.

– Pišete mi o stalnih in vse večjih težavah pri stikih svojcev, ki živijo v drugih državah.

– Pišete mi, kje, v katerem zdravstvenem domu, v kateri ambulanti, katero osebje vam za 50, 100 ali 300 EUR napiše potrdilo – za enega od treh PCT elementov. Posredovali ste mi tudi nekaj imen. Grozljivka. Vselej svetujem uradno prijavo pristojnim organom. Upam, da ni res.

– Pišete mi, da zdravil, ki so, ni več mogoče dobiti niti tam, kjer jih je bilo še nedavno na pretek.

– Pišete mi, da ne razumete ničesar in nikogar več.

– Pišete mi o trpljenju otrok in mladih.

– Pišete mi o smrti najbližjih starostnikov: očetov, mam, dedkov, babic, po cepljenju.

– Pišete mi o resnih stranskih učinkih pri mladih in otrokih, po cepljenju.

– Pišete mi, da vas odgovori stroke na vaša vprašanja ne prepričajo.

– Pišete mi o osebnih, družinskih in poslovnih katastrofah.

– Pišete mi, da je v mestnih središčih v tujini, ne samo ob meji in v zaledju, na primer v Budimpešti, že mogoče opaziti in opazovati delo policije na terenu, ki jo spremljajo do zob oboroženi vojaki. “Varujejo” policiste. Pred kom? Pred ljudmi? Ljudstvom? Zaradi zdravja?

– Sprašujete me, kdaj bomo to opazovali v Sloveniji. Kako naj vem? Me pa skrbi – da bomo kmalu.

– Vprašali ste me, kaj bodo počeli izraelski vojaki v SLO. Ne vem.

– Za vse je dober razlog, tako pravi oblast, vselej znova, pravite – in me sprašujete, če je za vse dobra razlaga.

Ne vem.(https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/izraelska-vojska-na-slovenskem-nebu/)

– Da vas je vse bolj strah, to mi pišete.

– Razumem, da vas je. Imamo veliko dobrih razlogov, da nas je.

– Saj za to gre, mi pravite. Pišete mi, da razumete, da gre prav za to, ves čas – za kronični, ponotranjeni in vsesplošni STRAH. O njem veste vse več, ker ste se podučili o pomenu straha – za dnevno in geopolitiko.

– Pišete mi, da politika cepiv in cepljenja, celotna protikoronska politika očitno in močno odstopa od mednarodnega prava, medicinske etike in deontologije.

– Sprašujete me, če je zato pravo le še gmota črk in stavkov na papirju. Mislim, da res.

– Jaz pa nimam odgovorov, ne kratkoročnih in ne instant.

– Želite si podobno ali enako, kot si želim sam: sposobno in človečno dnevno politiko, odgovorne odločevalce in zavezanost vseh 24/7 k RESNICI, v funkciji zdravja vseh in blagostanja slehernika, občega dobra. Brez mačkov v žakljih in fig v žepih. V funkciji zdravja, ki je ENO SAMO, CELOSTNO, GLAVA, PSIHA IN TELO.«