Tao te jing

16.95

Zavod Fenomena: 3,5

Podrobnosti

V rokah imamo prepesnitev slovenskega pesnika, ki je vsakemu poglavju dodal tudi osebno doživljanje sporočila.
Posebna dragocenost knjige je, da obenem s prepesnitvami objavljamo tudi besedilo izvirnika v kitajščini.

Naslov knjige Tao Te jing pomeni v prevodu Knjiga poti. Lao Tse življenje pogosto primerja s prehojeno potjo ali pa z vodo. Njegov izrek je postal ljudski in se glasi: Potovanje, dolgo tisoč milj, se začne s prvim korakom. Ravno tako v svojih razmišljanjih poudarja, da je pot važnejša od cilja. Ljudje, ki imajo možnost in priložnost, da se dvignejo iz monotonije vsakdanjika, sami spoznajo pomembnost poti. Pri tem je poudarek na našem zavestnem doživljanju poti in prepuščanju vseprisotni modrosti, ki nas vodi do cilja. Zelo znano načelo učenja Lao Tseja je t. i. wu wei ali načelo nedelovanja. To bi lahko pomenilo povabilo za lenarjenje, vendar je to daleč od tega.
Gre bolj za lahkotnost delovanja, ki si jo pridobimo, kadar sledimo Poti. Ko se ne mučimo več s tem, kar delamo, ampak nam to postane igra.

 

 

Lao Tzu ali Lao Zi, kar v prostem prevodu pomeni »modri starec«, se je pojavil v šestem stoletju pred našim štetjem na Kitajskem. Njegovo pravo ime naj bi bilo Er Li. Služboval je na dvoru kot arhivar in imel dostop do mnogih zapisov in učenj. Kot starejši se je naveličal nenehnih vojn in sklenil zapustiti dvor Zhau. Ob odhodu iz kraljestva ga je ustavil mejni uslužbenec Yinxi in ga prepričal, da zapiše svoje modrosti in spoznanja, in tako je nastala knjiga 81 verzov Tao Te jinga ali Tao Te chinga. Zelo verjetno je Lao Tse imel svoje učence že v času službovanja na dvoru Zhau, vendar o tem ni ohranjenega zapisa. Ve pa se, da se je Yinxi učil pri njegovih učencih in tako tudi sam postal mojster taoizma. Lao Tse je pogosto upodobljen, kako na vodnem bivolu zapušča kraljestvo. Ravno tako omenjajo, da se je Lao Tse srečal s Konfucijem na željo tega. Za Konfucija trdijo, da je bil nekoliko mlajši od Lao Tseja.
Četudi je bil Konfucij modrec, ki je prisegal na etiko in moralo in je tudi oblikoval moralni kodeks tistega časa, je bil navdušen nad Lao Tsejem, čeprav ga je pred tem dojemal kot sanjača.

“Za ptice vem,
da imajo krila za letenje.
Za ribe vem, da imajo plavuti za plavanje.
Divje živali imajo noge, da lahko tečejo.
Za noge so pasti, za krila puščice, za plavuti mreže.
A kdo ve, kako se zmaj dvigne nad veter in oblake.
Danes sem ga videl (Lao Tseja) in on je zmaj.”

Ta citat pripisujejo Konfuciju po srečanju z Lao Tsejem.

Odlomek

Tao, o katerem govorimo,
ni neskončni Tao.
Ime, ki ga lahko izgovorimo,
ni popolno ime.
Tao ima ime in ga nima.
Brez imena je izvor vsega,
z imenom pa je Mati tisočerih stvari.

Ponudnik: Zavod Fenomena
Kategorija:

Knjiga Tao ali Knjiga poti je knjiga številnih presežnikov: je posebna, izjemna, njen davni izvor je povezan z mnogimi razlagami; sporočilno je izjemno globoka in paradoksna; sodi pa med najvplivnejša besedila vseh časov – ne le na Kitajskem in v Aziji, temveč tudi med zahodnimi ljudstvi. Knjiga je doživela že nič koliko natisov in prevodov, ki pa se med seboj nenavadno razlikujejo. Nauk je, da sleherna interpretacija ter vsako(kratno) branje sloni na lastni filozofiji, lastni spoznavnosti in lastnem doživljanju, ki so pri vsakem bralcu edinstveni. Prav to pa je tudi eno osrednjih sporočil Knjige poti. Knjige, ki nam pomaga razsvetljevati pot – čudež, ki je življenje samo.